Głównej zawartości

Pracownia echokardiografii - telefon: 81 465 25 05

 • lek. Robert Główka
 • lek. Róża Grzybowska-Karska
 • lek. Łukasz Siudak

Pracownia ultrasonografii (Doppler) - telefon: 81 718 44 64

 • lek. Magdalena Marzec
 • lek. Radosław Smyk

Pracownia EEG - telefon: 81 465 25 05

Pracownia densytometrii

 • tech. Agata Gasińska - telefon: 81 465 25 05
 • tech. Aleksandra Kutyma - telefon: 81 465 25 05
 • tech. Roman Zając - telefon: 81 714 45 20

Pracownia endoskopii - telefon: 81 718 45 97 lub 516 176 450

Lekarze:

 • dr hab. n. med. Rafał Filip
 • dr n. med. Jerzy Gieroba
 • lek. Marcin Kubiak
 • dr n. med. Paweł Terlecki
 • lek. Robert Zymon

Pracownicy:

 • piel. lic. Joanna Tomczewska
 • piel. lic. Kamila Samborska
 • mgr Ewa Popielarska
 • mgr Lilla Ligęza
 • piel. Anna Piłat
 • rejestratorka Aneta Zygan