Głównej zawartości

RP MZ projekty logo

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki realizuje projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa z części 46 – Zdrowie pn.:

Centrum Medycyny Rodzinnej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie

Wartość Inwestycji: 2 277 374 PLN

Dotacja Ministra Zdrowia: 2 004 089 PLN


Opis Projektu:

Zasadniczym celem inwestycji jest dostosowanie Przychodni IMW w Lublinie dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pozostałych pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem chorych z cukrzycą. IMW obejmuje swoim zakresem działalności leczniczej zarówno ludność zamieszkującą tereny wiejskie, jak i mieszkańców miast. Od wielu lat obserwuje się rosnącą liczbę pacjentów korzystających z usług, w szczególności osób niepełnosprawnych. Przychodnia IMW realizuje świadczenia zdrowotne w ramach NFZ (poradnie specjalistyczne i lekarza rodzinnego), dla pacjentów komercyjnych oraz prowadzi działalność orzeczniczą. W roku 2016 zarejestrowano ponad 26 000 wizyt ambulatoryjnych. Przychodnia stanowi także zaplecze dla pacjentów hospitalizowanych w Klinikach IMW w ramach konsultacji lekarskich i wykonywania badań (echokardiografia, EEG, densytometria, audiogram, itp.). W klinikach IMW (Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Rehabilitacji) hospitalizowanych jest rocznie około 2000 pacjentów, których znaczna część korzysta z usług świadczonych na terenie Przychodni. Dotychczasowa komunikacja jest szczególnie uciążliwa dla chorych niepełnosprawnych, których liczba systematycznie rośnie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Klinika Diabetologii – jako jedyna w regionie, zajmuje się kompleksowo leczeniem tzw. stopy cukrzycowej (we współpracy z Poradnią Diabetologiczną). Chorzy z powikłaniami cukrzycy (stopa cukrzycowa, osłabienie wzroku/ślepota, pacjenci po amputacjach kończyn dolnych, itd.), podobnie jak pozostali chorzy niepełnosprawni, wymagają szczególnej uwagi i bezpiecznej komunikacji. Dotychczasowe przejście z budynku Kliniki do Przychodni wymaga wyjścia na zewnątrz (z jednego, do drugiego budynku). Transport chorych do Pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego znajdującej się na poziomie (-1) Przychodni, wymaga konieczności pomocy osób drugich (brak windy) lub potrzeby wezwania transportu sanitarnego (dotyczy hospitalizowanych).

Użytkowany aktualnie w Przychodni IMW sprzęt (aparatura medyczna, meble, itd.) eksploatowane są od ponad 25-30 lat (sprzęt komputerowy – od około 5-10 lat). Ich stopień zużycia ma wpływ na jakość świadczonych usług medycznych. W IMW zatrudnieni są lekarze specjaliści o wysokich kwalifikacjach. IMW prowadzi także kształcenie dla lekarzy rezydentów- z medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Wymiana wyposażenia, dostosowanie pomieszczeń Przychodni IMW do aktualnych przepisów i potrzeb rynkowych, przełożą się na podniesienie jakości usług medycznych oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa pacjentów.