Głównej zawartości

Zakład Badań Czynnościowych zajmuje się większością wykonywanych w Instytucie Medycyny Wsi czynnościowych badań diagnostycznych. Wykonujemy badania zarówno dla potrzeb szpitala klinicznego IMW i zewnętrznych zakładów opieki zdrowotnej (w ramach umów z NFZ), jak i odpłatnie, ze skierowania dowolnych podmiotów leczniczych, czy na życzenie pacjentów.

Nasza diagnostyka jest niezastąpiona w wielu dziedzinach chorób wewnętrznych, gdzie wymagana jest ocena funkcji układu oddechowego, układu krążenia i obwodowego układu nerwowego. We współpracy z Przychodnią Specjalistyczną Instytutu Medycyny Wsi i Kliniką Chorób Wewnętrznych IMW prowadzimy jeden z nielicznych w regionie ośrodek diagnostyki i leczenia bezdechu śródsennego, z kwalifikacją i prowadzeniem pacjentów leczonych sprężarkami CPAP.

Jako pracownicy instytutu naukowego bierzemy także udział w realizacji tematów badawczych opartych na nieinwazyjnej ocenie funkcji organizmu ludzkiego w tym również w klinicznych badaniach leków. Prowadzimy również szkolenia w zakresie badań czynnościowych i schorzeń związanych z upośledzeniem funkcji - dla lekarzy, pielęgniarek, innych pracowników medycznych, instytucji ubezpieczeniowych i pacjentów, szczególnie z grup ryzyka.

Diagnostyka układu oddechowego | Diagnostyka układu sercowo-naczyniowego i przełyku |
| Diagnostyka obwodowego układu nerwowego | Diagnostyka bezdechu śródsennego |
| Informacje o badaniach |


Pracownicy

 • dr n. med. Piotr Paprzycki - kierownik Zakładu, internista, specjalista ch. płuc
 • dr n. o zdr. Agnieszka Janowska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista ch. płuc
 • mgr piel. Katarzyna Wilczek - pielęgniarka diagnostyczna

 1. Obecnie ze względów epidemiologicznych, do odwołania badania i porady Zakładu i Poradni Chorób Płuc są wykonywane w ograniczonym zakresie – prosimy o uwzględnienie tego przy planowaniu wizyt i dostosowanie się do obecnego reżimu sanitarnego!

 2. Udzielanie informacji, planowanie badań i kwalifikacji do diagnostyki i leczenia bezdechu oraz porad (w tym e-porad) odbywa się wyłącznie telefonicznie lub e-mailowo.

 3. Kwalifikacje odbywają się tylko w postaci e-porady, zachęcamy do korzystania z e-porady także w Poradni Chorób Płuc.

 4. Wszystkich pacjentów zgłaszających się do Zakładu Badań Czynnościowych obwiązuje procedura wstępnej selekcji na Izbie Przyjęć Szpitala oraz w samym Zakładzie Badań Czynnościowych pod kątem ryzyka zakażenia SARS COVID 2.

 5. Pacjenci wchodzą do Zakładu Badań Czynnościowych tylko sami lub jeśli to jest konieczne z 1 osobą towarzyszącą.

 6. Pacjenci przyjmowani są na badania i porady tylko na określone godziny i powinni się zgłaszać do budynku Szpitala Klinicznego IMW nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną.

 7. Pożądane jest posiadanie masek i rękawiczek ochronnych. W Zakładzie pacjenci noszą maski i wymagana jest dezynfekcja rąk, w poczekalni Zakładu może jednorazowo przebywać 3 osoby.

 8. W razie stwierdzenia dużego ryzyka zakażenia porada bezpośrednia może zostać odwołana.


Kontakt – informacja i planowanie badań diagnostycznych zakładu, poradni chorób płuc i kwalifikacji do leczenia bezdechu

Zakład Badań Czynnościowych
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
budynek Szpitala Klinicznego, poziom „-1” pokój 09

telefon stacj. 81 71 84 598, telefon kom. 516 176 444, (w dni robocze godz. 8:00-14:30)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr konta Pekao S.A.: 66 1240 5497 1111 0010 3988 6955


Informacja w sprawie diagnostyki i leczenia obturacyjnego bezdechu śródsennego

 • Poradnia chorób płuc Przychodni Specjalistycznej IMW, udziela porad w sprawie diagnostyki i leczenia obturacyjnego bezdechu śródsennego, także w sprawie kontroli leczenia aparatami CPAP. Poradnia nie posiada kontraktu na świadczenie usług w ramach NFZ i przyjmuje pacjentów niezależnie od skierowania, we wtorki w godz. 10:00-14:30, porad udzielamy, jeśli to możliwe, w postaci teleporady (konieczne uzgodnienie i zaplanowanie wizyty, telefon: 81 71 84 598, telefon kom. 516 176 444 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 • Dla osób posiadających skierowanie do oddziału wewnętrznego w sprawie diagnostyki i leczenia obturacyjnego bezdechu śródsennego, kwalifikację co do trybu przyjęcia i rodzaju zaplanowanych badań diagnostycznych i terapii prowadzi także poradnia chorób płuc, w piątki w godz. 10:00-14 (konieczne uzgodnienie i zaplanowanie wizyty, telefon: 81 71 84 598, telefon kom. 516 176 444 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Kwalifikacje odbywają się tylko w formie teleporady, warunkiem odbycia kwalifikacji jest wcześniejsze dostarczenie skierowania i niezbędnej dokumentacji medycznej pocztą lub drogą elektroniczną.
 • Dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia informacji co do kolejki przyjęć planowych warunków przyjęcia udziela sekretariat Kliniki Chorób Wewnętrznych (telefon/fax. 81 71 84 469 w dni robocze 8:00-14:30).

Diagnostyka układu oddechowego

 • Spirometria / próba natężonego wydechu - niezastąpione badanie przy rozpoznawaniu i obserwacji przebiegu chorób z obturacją dróg oddechowych jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Do wszystkich badań oddechowych dysponujemy stacjonarnym systemem MES Lungtest 1000 z pełną kontrolą poprawności badania i możliwością wykonania próby odwracalności zwężenia oskrzeli. Posiadamy również przenośnne spirometry EasyOne do badań przy łóżku pacjenta lub w terenie. Możemy także wykonywać badanie u dzieci (powyżej 6 lat).
 • Opory oddechowe metodą zamykania - badanie częściowo zastępujące spirometrię przy obturacji dużych i średnich dróg oddechowych u osób źle współpracujących. Nie wymaga nasilonego, skoordynowanego wydechu a jedynie spokojnego oddychania (małe dzieci, osoby starsze).
 • Bodypletyzmografia - polega na oddychaniu w szczelnej kabinie i dostarcza kompletu informacji o czynności płuc. Mierzy opory oddychania (bez nasilonego wydechu) i całkowitą pojemność płuc (z objętością zalegającą włącznie). Umożliwia wykrycie zaburzeń oddychania w rozedmie i w wielu innych chorobach jak płuco rolnika, sarkoidoza, pylice itd.
 • Podatność płuc - to bardzo czułe badanie, które wcześnie wykrywa zaburzenie pracy płuc w chorobach zmieniających ich elastyczność (płuco rolnika, sarkoidoza, rozedma). Wymaga ścisłej współpracy pacjenta i wprowadzenia sondy z balonikiem do przełyku. Obecnie rzadziej stosowane.
 • Badanie dyfuzyjne - doskonałe i wygodne badanie ogólnej funkcji płuc, wymaga tyle współpracy, co spokojna spirometria. Badanie dobrze wykrywa pogorszenie zdolności płuc do nasycania tlenem krwi, które jest pierwszym objawem w licznych chorobach płuc, układu krążenia i chorobach ogólnoustrojowych.
 • 6-minutowy test marszu - najprostszy, najtańszy i najwygodniejszy dla pacjenta sposób oceny zdolności do wysiłku fizycznego, szczególnie w wypadku schorzeń układu oddechowego (np. choroba obturacyjna). Test wykonujemy także z pulsoksymetrem.
 • Inhalacyjna próba prowokacyjna - dobra metoda oceny reakcji dróg oddechowych na bodźce kurczące. Nieocenione w wykrywaniu astmy przy prawidłowej spirometrii. Wykonujemy prowokację wziewną z użyciem histaminy, metacholiny i stężonej soli oraz wysiłkiem fizycznym (np. na bieżni ruchomej). Możliwa jest także prowokacja swoista z użyciem dostarczonego alergenu wziewnego.
 • Pomiar siły mięśni oddechowych (ciśnień wdechowego i wydechowego) – badanie służy do oceny stopnia upośledzenia pracy oddechowej jaka występuje w chorobach nerwowo-mięśniowych, uszkodzeniach nerwów i mięśni oddechowych oraz wadach budowy klatki piersiowej.

Diagnostyka czynnościowa układu sercowo-naczyniowego i przełyku

 • • Holterowskie badanie EKG - całodobowy zapis elektrycznej pracy serca, niezastąpiony do wykrywania i obserwacji zaburzeń rytmu serca oraz przewodzenia pobudzeń. Badanie jest także pomocne także w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Dysponujemy 3 małymi i wygodnymi w użyciu rejestratorami i systemem analizy zapisu f-my Getemed CM4000 i CM3000. Możemy wykonywać także zapis wielodobowy oraz 12-kanałowy.
 • Test obciążeniowy EKG - standard w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca i ogólnej wydolności układu krążenia. Do rejestracji EKG stosujemy aparat Siemens Megacart, test wykonujemy na bieżni ruchomej Burdick lub na cykloergometrze Siemens, także z równoczesnym pomiarem wysycenia krwi tlenem za pomocą pulsoksymetru. Ponadto dysponujemy systemem do prób wysiłkowych GE Cardiosoft wyposażonym w bieżnię ruchomą, cykloergometr z automatycznym pomiarem ciśnienia tętniczego Tango. U osób, które nie mogą wykonywać wysiłków na przyrządach jesteśmy w stanie wykonać obciążenie farmakologiczne obciążenie za pomocą wlewu dobutaminy.
 • Test obciążeniowy z ergospirometrią - jeden z najlepszych sposobów dokładnej oceny wydolności wysiłkowej przez pomiar zużycia tlenu i wydalania dwutlenku węgla. Oprócz zastosowania do diagnostyki i rehabilitacji osób chorych, badanie nadaje się doskonale do oceny osób zdrowych (także sportowców) przed rozpoczęciem treningu fizycznego jak i po nim. Używamy ergospirometru MES Start 2000M, w skojarzeniu z bieżnią lub cykloergometrem oraz ergospirometru Metalyser z oprogramowaniem Metasoft firmy Cortex również z bieżnią lub cykloergometrem.
 • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia - obecnie stało się standardem jako metoda wykrywania nadciśnienia tętniczego i kontrolowania jego leczenia. Metoda jest wiarygodniejsza niż pomiary przygodne, odbywa się w normalnych warunkach życia i pracy oraz eliminuje efekt białego fartucha. Do pomiaru dysponujemy aparatami Mobil-o-graph f-my Margot-Medical.
 • Ph-metria z impedancją - badanie całodobowe, przydatne w diagnostyce bólów w klatce piersiowej i refluksu żołądkowo-przełykowego wykonywane w ramach hospitalizacji w Klinice Chorób Wewnętrznych IMW. Dysponujemy rejestratorem Ph/Impedancji MMS Ohmega R firmy Urovision.

Diagnostyka obwodowego układu nerwowego

 • Testy neuropatii autonomicznej - wykonujemy zarówno test głębokiego oddychania (obecnie najłatwiejszy i najczulszy) jak i inne z zestawu testów Ewinga (test chwytu ręki, manewr Valsalvy, hipotonii ortostatycznej) do wykrywania i oceny zaawansowania neuropatii autonomicznej (układu sercowo-naczyniowego) np. w cukrzycy. Możemy także oznaczyć dobową zmienność częstości serca (inny ważny wskaźnik neuropatii autonomicznej i chorób serca). Stosujemy system MBE Cardiosys-Ewing.
 • Test pochyleniowy - bada odpowiedź serca i naczyń na zmianę pozycji ciała. Metodę tą stosuje się do wykrywaniu przyczyn zasłabnięć i omdleń (omdlenia wazo-wagalne) oraz nieprawidłowej reakcji układu nerwowego autonomicznego np. w cukrzycy. Dysponujemy stołem pionizacyjnym i sprzętem do monitorowania EKG (jak do próby wysiłkowej), stosujemy prowokację farmakologiczną nitrogliceryną. Badanie wykonujemy wyłącznie w warunkach hospitalizacji.
 • Badanie czucia wibracji - pozwala na ilościową (zobiektywizowaną) ocenę progu czucia wibracji, który jest jednym z najczulszych wskaźników neuropatii czuciowej. Znajduje szczególne zastosowanie w diabetologii do oceny zaawansowania neuropatii cukrzycowej jak i w innych chorobach nerwów obwodowych. Stosujemy biotezjometr ręczny Bio-Medical Instruments, pomiary możemy wykonywać w każdym standardowym punkcie na powierzchni ciała.
 • Badanie statyki stóp (podobarografia) - pozwala na ilościową i jakościową ocenę nacisków na podeszwy stóp z wizualizacją kontaktu z podłożem. Badanie służy do wykrywania wad postawy, wad stóp (płaskostopie, stopa szpotawa itp), a przede wszystkim do wykrywania neuropatii nerwów czucia głębokiego w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Dysponujemy platformą z systemem Win-Pod firmy Medicapteurs.

Diagnostyka i leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu obturacyjnego bezdechu śródsennego

 • Badania oddychania w czasie snu – badanie wykrywa zaburzenia oddychania (chrapanie, bezdechy, spłycenia oddychania) i jest niezbędne do rozpoznania najpowszechniejszej choroby oddychania związanej ze snem jaką jest obturacyjny bezdech śródsenny. Wykonujemy zarówno badanie typu III AASM czyli poligrafię oraz badanie II typu AASM czyli polisomnografię (z encefalograficzną analizą snu, oceną ruchów kończyn, ruchów gałek ocznych i napięcia mięśniowego – badanie refundowane w warunkach hospitalizacji w oddziale wewnętrznym przez NFZ). Dysponujemy polisomnografami S4000 i Embletta MPR.
 • Leczenie protezą powietrzną CPAP – Metoda z wyboru leczenia obturacyjnego bezdechu śródsennego i metoda pomocnicza w innych zaburzeniach oddychania. Wykonujemy zarówno próbę leczenia z ustawianiem parametrów protezy CPAP tak w warunkach hospitalizacji (w ramach NFZ) jak i ambulatoryjnie – także z użyciem systemu kontroli zdalnej Air-View. Dysponujemy protezami powietrznymi Res-Med S10 oraz Phillips Dreamstation. W razie potrzeby stosujemy też tryb Bi-level (także ST i AiVAPS). W ramach poradni profilaktyki i leczenia bezdechy wykonujemy okresową kontrolę leczenia CPAP – posiadamy oprogramowanie do analizy zapisu wszystkich dostępnych na polskim rynku sprężarek CPAP.

Informacje o badaniach dla pacjentów

HOLTER EKG

 • Rejestratory zakładane są zwykle rano w godzinach 8:00-9:00 i zdejmowane na drugi dzień zwykle o tej samej porze.
 • Przed założeniem rejestratora pacjent będzie proszony o zapoznanie się z warunkami jego użytkowania i potwierdzenie przyjęcia informacji pisemnie.
 • Mężczyźni, szczególnie z silnym owłosieniem na klatce piersiowej, do założenia rejestratora powinni zabrać ze sobą własne przybory do strzyżenia lub ogolić zarost na klatce piersiowej wcześniej.
 • O ile lekarz zlecający badanie nie zaleci inaczej, należy zachowywać się w czasie badania w sposób jak najbardziej przypominający codzienną aktywność, ale znaczny wysiłek fizyczny powoduje pogorszenie jakości zapisu i odklejanie się elektrod na skutek pocenia się.
 • W czasie trwania rejestracji nie wolno kąpać się ani brać prysznica (nie zamoczyć rejestratora) oraz przebywać w pobliżu urządzeń emitujących bardzo silne pole magnetyczne (duże silniki elektryczne, zabiegi rehabilitacyjne polem magnetycznym) W wypadku odklejenia się którejkolwiek z elektrod należy przykleić je w tym samym miejscu za pomocą przylepca.
 • Opis badania jest dostępny zwykle po godz. 12:00 następnego dnia roboczego od zdjęcia rejestratora po wykonanej uprzednio analizie i ocenie przez lekarza.

HOLTER RR (ABPM, monitorowanie ciśnienia tętniczego)

 • Rejestratory zakładane są zwykle rano w godzinach 8:00-9:00 i zdejmowane na drugi dzień zwykle o tej samej porze.
 • Przed założeniem rejestratora pacjent będzie proszony o zapoznanie się z warunkami jego użytkowania i potwierdzenie przyjęcia informacji pisemnie.
 • Założony do badania mankiet pomiarowy na kończynę górną będzie wywierał w czasie pomiaru silny, czasem nawet bolesny ucisk zależny od wartości ciśnienia. Możliwe jest nawet powstanie niewielkich wybroczyn na skórze kończyny. Nie powinno się na badanej ręce wykonywać nakłuć żył, pomiarów glikemii itp.
 • Należy pilnować położenia mankietu pomiarowego i w razie potrzeby rozluźnić go i zacisnąć ponownie tak aby jego dolny brzeg znajdował się 2cm powyżej zgięcia łokciowego.
 • Należy zachowywać się w czasie badania w sposób jak najbardziej przypominający codzienną aktywność, ale znaczny wysiłek fizyczny powoduje pogorszenie jakości pomiarów i liczne błędy pomiaru.
 • W czasie trwania rejestracji nie wolno kąpać się ani brać prysznica (nie zamoczyć rejestratora) oraz przebywać w pobliżu urządzeń emitujących bardzo silne pole magnetyczne (duże silniki elektryczne, zabiegi rehabilitacyjne polem magnetycznym).
 • Opis badania może być dostępny natychmiast po zdjęciu rejestratora po potwierdzeniu go przez lekarza.

PRÓBA WYSIŁKOWA EKG/ERGOSPIROMETRIA

 • Badanie wykonywane jest w godzinach 10:00-13:00, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta.
 • Osoby z poważnymi chorobami układu krążenia (stan po pomostowaniu aortalno-wieńcowym, plastyce naczyń wieńcowych, przebytych utratach przytomności, zaburzeniach rytmu serca itp.) proszone są o poinformowanie o tym w czasie umawiania badania.
 • Polega na wykonaniu przez pacjenta znacznego, kontrolowanego wysiłku fizycznego na bieżni lub cykloergometrze rowerowym ze stałym odczytem EKG, ciśnienia tętniczego, saturacji z pulsoksymetru palcowego (próba wysiłkowa) a w przypadku ergospirometrycznej próby wysiłkowej dodatkowo mierzone są parametry oceniające wentylację minutową oraz wymianę gazową (pacjent oddycha przez maskę w trakcie wysiłku fizycznego).
 • Czas badania do 40-45 minut, minimum 30 minut obserwacji po badaniu.
 • Należy 4 godziny przed badaniem nie jeść, nie pić kawy, nie palić papierosów natomiast leki przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarskimi.
 • Do badania trzeba zabrać na zmianę luźny strój sportowy, wygodne obuwie wiązane, przybory toaletowe a mężczyźni z obfitym owłosieniem na skórze klatki piersiowej przybory do golenia.
 • Pacjenci z cukrzycą powinni zabrać ze sobą glukometr i coś do jedzenia.
 • Należy zabrać ze sobą informację o wszystkich przyjmowanych lekach.
 • Przeciwwskazaniem do badania są schorzenia uniemożliwiające szybkie chodzenie (nóg, kręgosłupa, zawroty głowy) lub jazdę na rowerze (artroza stawów biodrowych, kolanowych) i inne choroby pogarszające wydolność fizyczną lub pracę serca, szczególnie o poważnych chorobach układu krążenia i oddychania.
 • Należy poinformować pracowników Zakładu Badań Czynnościowych o wszystkich chorobach i przyjmowanych lekach (zostanie przeprowadzona wstępna rozmowa przed badaniem.
 • Opisy próby wysiłkowej EKG są zaraz po wykonaniu i ocenie przez lekarza (w ciągu 30 minut), ergospirometria wymaga przynajmniej 1 dnia roboczego na opis badania.

POLISOMNOGRAFIA/POLIGRAFIA (badanie bezdechu śródsennego)

 • Badanie wykonywane jest w nocy, w czasie snu pacjenta w trakcie pobytu w oddziale szpitalnym Instytutu Medycyny Wsi.
 • Należy wieczorem przed badaniem wykonać toaletę i przygotować się jak zwykle do snu (założyć piżamę lub inny strój nocny, najlepiej z długim rękawem i nogawkami.
 • Mężczyźni powinni ogolić zarost a kobiety powinny usunąć lakier z paznokci.
 • Nie należy nakładać kremów ani balsamów na skórę twarzy.
 • Do badania poligraficznego (III typ wg AASM) pacjent ma zakładane czujniki rejestrujące: przepływ powietrza (kaniula w nosie), saturację (pulsoksymetr na palcu), zapis EKG elektrody na klatce piersiowej), wysiłek oddechowy (pasy na klatce piersiowej i brzuchu).
 • Do badania polisomnograficznego (II typ wg AASM) oprócz powyższych czujników pacjent ma zakładane czujniki na skórze głowy do encefalograficznej oceny snu, ruchów gałek ocznych (trzeba usunąć wszystkie spinki i gumki do włosów), na brodzie do oceny napięcia mięśniowego) i na kończynach dolnych (do ruchów kończyn). Do tego badania nie należy na noc zakładać peruk ani układać gęstych fryzyr.
 • W przypadku badania polisomnograficznego I typ wg AASM pacjent ma zakładane czujniki jak do typu II wg AASM ale badanie jest nadzorowane przy użyciu kamery.
 • W trakcie badania z użyciem urządzeń przenośnych (II i III typ wg AASM) można dowolnie chodzić do toalety, w przypadku badania I typu AASM, wstanie z łóżka wymaga odłączenia od bazy rejestratora.
 • Po założeniu rejestratorów nie wolno kąpać się ani brać prysznica aby nie zamoczyć urządzeń).
 • Opisy badań dostępne są w kolejnych dniach po zdjęciu, odczytaniu rejestratorów i analizie zapisów wykonanej przez lekarza (zwykle w ciągu 3 dni roboczych).

SPIROMETRIA/BADANIE DYFUZYJNE/BODYPLETYZMOGRAFIA

 • Badania wykonywane są w ciągu dnia pracy, zwykle w godzinach 8:00-15:00.
 • Należy 2 godziny przed badaniem nie jeść, nie pić kawy ani herbaty oraz nie palić papierosów.
 • Należy ubrać się w luźny strój, który nie krępuje ruchów (krawaty, gorsety, zaciśnięte pasy itp).
 • Proszę zabrać ze sobą używane w domu inhalatory lub znać ich nazwy, podobnie jak nazwy innych przyjmowanych leków.
 • Codziennie przyjmowane leki, również inhalatory należy przyjąć jak zwykle, chyba że lekarz zlecający badanie zaleci inaczej.
 • Przed spirometrią nie powinno się używać niektórych leków podawanych wziewnie- wg decyzji lekarza zlecającego badanie.
 • Do wykonania badania dyfuzyjnego niezbędna jest aktualna morfologia i spirometria.
 • Badania wykonywane są zwykle w pozycji siedzącej przy użyciu ustnika, przez który oddycha pacjent w trakcie badania zgodnie z instrukcjami lekarza/pielęgniarki przy jednocześnie założonym klipsie na nos.
 • Badanie bodypletyzmograficzne wykonywane jest w zamkniętej, przeszklonej kabinie (uwaga! osoby z klaustrofobią).
 • Opisy badań dostępne są zaraz po wykonaniu i ocenie przez lekarza.

PH-METRIA z IMPEDANCJĄ (badanie czynnościowe przełyku)

 • Badanie polega na rejestracji pracy przełyku przez minimum 24 godziny za pomocą urządzenia noszonego przez pacjenta.
 • Rejestrator zakładany jest rano ok. godz. 8:30-9:00, a zdejmowany o tej samej porze następnego dnia.
 • Przed badaniem pacjent powinien być na czczo, nie pić kawy, herbaty, soków.
 • Leki należy przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza zlecającego badanie.
 • Przed badaniem powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach oraz o ewentualnych uczuleniach na leki (uwaga! Uczulenie na środki znieczulające).
 • Elektroda/sonda zakładana jest do przełyku przez nos po uprzednim znieczuleniu nosa i gardła lignocainą a następnie przymocowana na skórze twarzy (elektroda będzie widoczna).
 • W trakcie badania pacjent może jeść pokarmy i pić płyny, a sytuacje te będzie odnotowywać w specjalnym dzienniczku zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Po założeniu rejestratora nie wolno kąpać się ani brać prysznica aby nie zamoczyć urządzenia.
 • Opis badania dostępny jest w kolejnych dniach po zdjęciu, odczytaniu rejestratora i analizie zapisu wykonanej przez lekarza.