Głównej zawartości

Opis aplikacji

aplikacja do monitorowania aktywności fizycznejAplikacja pozwala określić indywidualną aktywność fizyczną wynikającą z codziennych czynności i porównać go do poziomu, który powinien zostać osiągnięty dla zachowania zdrowia.

Graficzny interfejs zachęca do zwiększenia porcji ruchu każdego dnia, aż do osiągnięcia normy.

Zawiera oryginalne, lecz wszechstronnie przetestowane algorytmy przetwarzania danych z akcelerometru, przez co zapewnia maksymalną rzetelność pomiarów.

Pomiary aktywności odczytywane są w jednostkach stosowanych w kardiologii (MET x min.)

Aplikacja została przygotowana przez naukowców i lekarzy z Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

Aplikacja jest całkowicie darmowa i nie zawiera żadnych banerów. Konto użytkownika jest anonimowe.

  • autor projektu: Tomasz Saran,
  • autor algorytmu: Bernard Kiedrowski,
  • opiekun merytoryczny: Andrzej Horoch.


Regulamin aplikacji

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

• Aplikacja do monitorowania aktywności ruchowej to usługa pozwalająca określić normalną aktywność fizyczną wynikającą z codziennych czynności oraz zachęcająca do jej zwiększania każdego dnia.

• Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://play.google.com/store/apps/details?id=imwlayout.sbm.com.imw&hl=pl. Usługa świadczona jest przez Instytut Medycyny Wsi z siedzibą w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2 (20-090 Lublin), NIP 7120103781, REGON 000288521.

• Aplikacja działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Aplikacji. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

• Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając z Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

DEFINICJE

• Aplikacja – aplikacja na smartfony dostępna bezpłatnie na stronie: https://play.google.com/store/apps/details?id=imwlayout.sbm.com.imw&hl=pl – jest to narzędzie umożliwiające określenie normalnej aktywności fizycznej wynikającej z codziennych czynności oraz zachęcające do zwiększania porcji ruchu każdego dnia;

• Usługodawca – Instytut Medycyny Wsi, NIP 7120103781, REGON 000288521;

• Usługa – pomiar aktywności ruchowej za pomocą akcelerometru, przeglądanie, gromadzenie i analiza wyników, wykonane przy użyciu Aplikacji;

• Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z aplikacji na smartfony z systemem Android;

• Urządzenie – smartfon z systemem Android;

• Regulamin – niniejszy Regulamin. ZASADY FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z APLIKACJI

• Aplikacja jest narzędziem umożliwiającym ocenę aktywności fizycznej wynikającą z codziennych czynności oraz zachęcającym użytkownika do zwiększania aktywności ruchowej każdego dnia.

• Aplikacja korzysta z pomiarów akcelerometru Urządzenia. Rejestracja Użytkownika, hasło: – ustalenie loginu i hasła przez Użytkownika; – odpowiedź na 7 krótkich pytań dotyczących aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego z ostatniego tygodnia; – podanie danych antropometrycznych; – uproszczony wywiad lekarski według kwestionariusza; – informacja zwrotna o wynikach ankiet – podsumowanie zadeklarowanej przez Użytkownika aktywności ruchowej z okresu ostatnich 7 dni.

• Wyniki aktywności ruchowej są przesyłane do operatora. Traktowane są jako dokumentacja medyczna. Użytkownik ma dostęp do swoich danych.

• Jeśli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, musi natychmiast zakończyć rejestrację i/lub zaprzestać korzystania z Aplikacji.

• Użytkownik zgadza się utrzymywać i ponosić odpowiedzialność za utrzymanie poufności hasła i nazwy Użytkownika.

Kalibracja Urządzenia

• Po uzyskaniu od Usługodawcy zwrotnej informacji dotyczącej aktywności ruchowej Użytkownika należy, zgodnie z instrukcją instalacji, poddać urządzenie, na którym zainstalowano Aplikację, kalibracji: – statycznej, która umożliwi określenie wartości mierzonego za pomocą akcelerometru przyspieszenia ziemskiego; – dynamicznej, która umożliwi eliminację różnic czułości akcelerometrówe w różnych typach Urządzeń oraz miejsca noszenia Urządzenia w ciągu dnia.

Pomiar aktywności Użytkownika

• Wynik uzyskiwany podczas aktywności ruchowej użytkownika prezentowany jest w formie: – graficznej, w postaci napełniającego się serca, którego kolor zmienia się wraz ze wzrostem aktywności od czerwonego, przez pomarańczowy i żółty do zielonego; – informacji tekstowej zawierającej pomiar aktywności z danego dnia w jednostkach aktywności (MET x min).

• Dane z akcelerometru odczytywane są i mierzone przez Urządzenie w godz. 700–2300.

• Aplikacja działa, gdy urządzenie jest włączone oraz widoczna jest ikona w postaci serca (praca w tle).

• W przypadku wyłączenia Urządzenia (np. rozładowana bateria), po jego włączeniu należy ponownie uaktywnić Aplikację („Start”).

• Użytkownik dzięki Aplikacji ma możliwość analizy własnej codziennej aktywności ruchowej. Uprawnienia Aplikacji: – zapobieganie przechodzeniu Urządzenia w tryb uśpienia; – praca w tle; – zapis danych w pamięci Urządzenia oraz na serwerze Aplikacji.

Zakończenie

• Użytkownik może zakończyć rejestrację konta lub przestać używać Aplikacji w dowolnej chwili.

Dane

• Użytkownik wyraża zgodę na to, że zgodnie z Polityką prywatności, IMW może zbierać, używać, przetwarzać i zapisywać informacje powiązane z Użytkownikiem, jego kontem Usług w celu obsługiwania Aplikacji.

• Korzystając z Aplikacji Użytkownik zgadza się na transfer pomiarów akcelerometru na serwer Aplikacji, zapisywanie i przechowywanie na nim takich informacji.

• Użytkownik ma prawo do aktualizacji, poprawiania oraz usuwania informacji osobistych zgodnie z Polityką prywatności. Dane osobowe nie są gromadzone i przetwarzane przez Aplikację. Konto Użytkownika jest anonimowe.

Płatności

• Aplikacja do monitorowania aktywności ruchowej jest całkowicie darmowa, przy czym użytkownik ma prawo do wykorzystania prezentowanych w niej danych jedynie w celach informacyjnych i na własny użytek, tj. w szczególności nie może ich wykorzystywać w celu prowadzenia działalności badawczej, naukowej, czy zarobkowej (bez pisemnej zgody właścicieli Aplikacji).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

• Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: – wybór danych zawartych i wykorzystywanych w Aplikacji lub ich przydatność do konkretnych celów; – decyzje lub działania jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Aplikacji; – niewłaściwe i nie zawinione przez Usługodawcę działanie mechanizmów Aplikacji; – koszty wynikające z użytkowania Aplikacji, w szczególności koszty transmisji danych.

• Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Aplikacji. W miarę możliwości Usługodawca wykonywać będzie te prace w godzinach nocnych.

• Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Aplikacji, w tym do logo, a także do układu i kompozycji tych elementów, umieszczonych na stronie play.google.com oraz imw.lublin.pl, przysługują Usługodawcy. Pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym formie elektronicznej), przetwarzanie w całości lub w części, za wyjątkiem zapoznawania się z informacjami przez Użytkownika do ich użytku osobistego, wymaga pisemnej zgody właścicieli Aplikacji. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem banerów promujących Aplikację oraz sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy.

• Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Aplikacji określonych w niniejszym Regulaminie, stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

• Całe ryzyko odnoszące się do satysfakcjonującej jakości, działania, dostępności, bezpieczeństwa, dokładności i wysiłku spoczywa na Użytkowniku.

• Aplikacja i jej dostawcy nie gwarantują, że: – Usługa spełni wymagania Użytkownika; – Usługa będzie dostarczona bez przerw, na czas, z zabezpieczeniami lub bez błędów;

• Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za: – jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane atakiem typu „denial-of-service”, wirusami lub innymi materiałami szkodliwymi technicznie, które mogą zainfekować Urządzenie w wyniku korzystania z internetu przy jego pomocy. – jakiekolwiek szkody pośrednie, specjalne, następcze, przypadkowe; a także za szkodę na osobie, uszkodzenia mienia, utratę prywatności, za niedbalstwo, w przypadkach wynikających z korzystania z Usługi przez Użytkownika.

• Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia lub utratę danych bądź zawartości, spowodowaną przez pobieranie jakichkolwiek materiałów.

• Do korzystania z Aplikacji wymagana jest usługa transmisji danych, Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku tejże transmisji po stronie Użytkownika.

• Instalacja Aplikacji, zalogowanie oraz korzystanie z jej Usług jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

• Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Aplikacji, aplikacja wysyła identyfikator aplikacji. Identyfikacja aplikacji jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

• W identyfikatorze aplikacji nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkownika, jedynie jego login oraz dane z odczytu akcelerometru. Aplikacja gromadzi i przetwarza osobiste dane przypisane do poszczególnych Użytkowników traktując je jak dane medyczne.

• Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

• Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

• Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Aplikacją prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Do korzystania z usługi konieczne jest posiadanie Urządzenia z systemem operacyjnym Android. Urządzenie to powinno posiadać dostęp do Internetu.

• Regulamin podlega prawu polskiemu.

• Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

• W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.

ZMIANY REGULAMINU

• Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.